• Kurz probíhá v minimálním počtu 2 a maximálním počtu 4 lidí, aby bylo možné kontrolovat a opravovat provedení cviku individuálně.
  • Cvičí se bosky nebo v ponožkách, vhodné je upnuté oblečení pro dobrou kontrolu pohybu, cvičební lana jsou na místě k dispozici. Aby cvičení přineslo co nejlepší výsledky ať již v úlevě od bolesti zad nebo jako prevence, doporučuje se cvičit denně doma alespoň 10 minut. Nabízím tedy lana k zakoupení za 600,- Kč. Není potřeba žádná speciální příprava, lano je možné uchytit např. za topení či kliku.
  • Kurz je koncipován jako 16 na sebe navazujících lekcí, každá trvá 55 minut.
  • Lekce jsou rozděleny pro začátečníky, kteří se dosud s SM systémem neseznámili vůbec nebo jen okrajově. Do lekcí pro pokročilé se mohou přihlásit ti, kteří mají zvládnutou základní sestavu 11 cviků, na které budeme dále navazovat. Na začátku každé lekce se protáhneme (cca 10 minut), poté cvičíme s lanem a zakončujeme lekci opět protažením.
  • Je možné omluvit se z lekce nejpozději 24 hodin předem a poté si ji během trvání kurzu nahradit. Systém omlouvání a objednávání všem vysvětlím na první lekci.
  • 1.pololetí bude od 8.9.2020 do 28.1.2021
  • Celkem 16 lekcí za 2.560 Kč
  • Platbu prosím proveďte na účet č. 2600933030/2010, do poznámky napište své jméno.
  • Do kurzu je možné se přihlásit i v jeho průběhu, cena bude ponížena poměrnou částkou. V případě, že máte zájem se účastnit kurzu v jeho průběhu, prosím kontaktujte mě.